Pesë gabime prindërore që duhet t’i shmangni

Rritja e një fëmije është një nga sfidat më të vështira në jetë. Ju duhet të siguroheni që fëmija juaj të kthehet në një maxhoren të pavarur që zotëron sjellje të denja në një shoqëri të zhvilluar dhe të moralshme.

Goditja dhe ndëshkimi

Goditja e një fëmije si një mënyrë për t’i ndëshkuar ata, nuk do ta bëjë atë më të disiplinuar apo më të bindur. Sot, këto dy teknika janë të vjetëruara dhe kanë efekt të kundërt. Goditja e fëmijës suaj do t’i bëjë ata vetëm të kenë frikë nga ju, por nuk do t’i pengojë që të bëjnë të njëjtat gabime përsëri.

Argumentet dekurajuese

Image result for arguing child mom

Nëse në një diskutim ju përfshini argumente dekurajuese, nuk do ta bëni fëmijën tuaj më pak rebel. Të veprosh si një autoritar para një fëmije nuk do të bëjë që ata t’ju vlerësojnë më shumë. Kjo lloj sjelljeje do të çojë vetëm në rritjen e tensionit mes jush dhe fëmijës. Mundohuni ta dëgjoni atë në vend që t’i kërkoni të heshtë.

Përdorimi i tepërt i mjeteve elektronike që në moshë të hershme

Image result for arguing child mom

 

Në ditët e sotme, fëmijët shpenzojnë shumë kohë duke përdorur pajisje elektronike, sepse për prindërit kjo është një mënyrë e mirë që i mban fëmijët të zënë. Sidoqoftë, edhe nëse përmbajtja e informacionit ndaj të cilit është ekspozuar është i përshtatshëm për fëmijët, telefoni nuk mund të jetë kurrë një zëvendësues i barabartë për aktivitetin fizik.

Kontrolli i tepërt

Image result for controlling child

Të jesh prind do të thotë të jesh vazhdimisht i shqetësuar për sigurinë e fëmijës tënd. Sidoqoftë, duke qenë të obsesionuar me çdo lëvizje të tyre, do të keni efekte negative dhe fëmija juaj mund të bëhet i pasigurt në vetvete.

Mos-shprehja e dashurisë

Image result for controlling child

Shprehja e urrejtjes në formën e abuzimit emocional ose fizik, si dhe mungesa e dashurisë, kanë efekt të dëmshëm në mirëqenien e fëmijës suaj. Kjo sjellje mund të dëmtojë arsyetimin dhe gjykimin e tij/saj.

Të jesh prind gjithashtu do të thotë të përpiqesh të kuptosh dhe të pranosh gabimet e tij. Ju i mësoni fëmijët tuaj, por gjithashtu edhe ata ju mësojnë ju. Gjithmonë ka vend për përmirësim.

Shpërndaje me një prind!

©Ndryshe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *