Si të rrisni një fëmijë mentalisht të fortë?

Fëmijët mendërisht të fortë përgatiten për sfidat e botës. Ata janë në gjendje të zgjidhin problemet, të kthehen mbrapsht nga dështimi dhe të përballojnë vështirësitë.

Fëmijët e fortë mendërisht janë të qëndrueshëm dhe kanë guximin dhe besimin për të arritur potencialin e tyre të plotë.

Më poshtë po i listojmë disa mënyra se si të rrisni një fëmijë mendërisht të fortë:

1. Lejoni fëmijën të bëjë gabime

Mësoji fëmijës se gabimet janë pjesë e procesit të të mësuarit në mënyrë që ai të mos ndihet i turpëruar ose i zënë ngushtë kur bën diçka të gabuar. Flisni me të se si të shmang gabimet dhe si të mësojë prej tyre.

2. Nxitni fëmijën që të përballet me frikat e tij
Nëse fëmija juaj shmang çdo gjë të frikshme, ai kurrë nuk do të fitojë besimin që  ka nevojë për të trajtuar ndjenjën e pakëndshme. Nëse fëmija juaj ka frikë nga errësira, ose është i tmerruar për të takuar njerëz të rinj, ndihmoni fëmijën tuaj të përballet me frikën për njerëzit që i takon. Falenderojeni dhe shpërbleni atë për guximin dhe vetëbesimin që e ka.

3. Ndërtojani karakterin
Fëmijët kanë nevojë për një busullë të fortë morali për t’i ndihmuar ata të marrin vendime të shëndetshme. Krijo mundësi për ti mësuar fëmijës mësimet e jetës, duke përfshirë vështirësitë dhe sfidat që i sjellë jeta.

4. Mësojani fëmijës aftësitë për jetë

Disiplina duhet të jetë në lidhje me mësimin e fëmijëve tuaj për të bërë më të mirën çdo herë, duke mos i bërë ata të vuajnë për gabimet e tyre. Përdorni metoda që mësojnë aftësi specifike, siç janë aftësitë për zgjidhjen e problemeve, kontrollin e impulsit dhe vetëdisiplinën. Këto aftësi do të ndihmojnë fëmijën tuaj të mësojë të sillet në mënyrë produktive, madje edhe kur është i përballur me tundime, rrethana të vështira dhe pengesa të vështira.

5. Mësoni ata se si të kenë biseda të shëndetshme me veten
Është e vështirë për fëmijët të ndihen të fortë mendërisht kur ata po bombardojnë vetveten duke parashikuar rezultate katastrofike. Mësojini fëmijës tuaj të reflektoj mendimet negative kështu që ata mund të mendojë më realisht.

6. Mësojeni atë të marrë përgjegjësi

Ndërtimi i forcës mendore përfshin pranimin e përgjegjësisë personale. Lejoni shpjegime – por jo justifikime kur fëmija juaj bën një gabim ose sjellje të pahijshme. Korrigjoni fëmijën nëse ai përpiqet të fajësojë të tjerët për mënyrën se si mendon, ndjen ose sillet.

Shpërndaje me një prind që ka nevojë për këtë informacion!